Služby

Účetnictví a daně

Účetní a daňové složitosti nechte na mně. Postarám se i o personální a mzdovou agendu, zastoupím vás na úřadech a mnoho dalšího.

  • Vedení účetnictví a daňové evidence. 
  • Vedení personální a mzdové agendy.
  • Rekonstrukce účetnictví / daňové evidence.
  • Zpracování daňových přiznání.
  • Zastupování na úřadech státní správy.

Podnikové finance

Finanční záležitosti ve vaší firmě udržím v naprostém pořádku. Zajistím pravidelné sledování zisku, nákladů, cenotvorby a mnoho dalšího.

  • Členění nákladů, nákladové modely.
  • Kalkulace předběžné i výsledné.
  • Cenotvorba. Rentabilita. Produktová marže. 
  • Finanční analýza.
  • Rozpočty.