Služby

Účetnictví a daně elektronicky

Účetní a daňové složitosti nechte na mně. Postarám se i o personální a mzdovou agendu, zastoupím vás na úřadech a mnoho dalšího.

 • Vedení účetnictví a daňové evidence. 
 • Vedení personální a mzdové agendy.
 • Rekonstrukce účetnictví / daňové evidence.
 • Zpracování daňových přiznání.
 • Zastupování na úřadech státní správy.

Podnikové finance

Finanční záležitosti ve vaší firmě udržím v naprostém pořádku. Zajistím pravidelné sledování zisku, nákladů, cenotvorby a mnoho dalšího.

 • Členění nákladů, nákladové modely.
 • Kalkulace předběžné i výsledné.
 • Cenotvorba. Rentabilita. Produktová marže. 
 • Finanční analýza.
 • Rozpočty.
 • Příprava žádostí o dotace.